1. Leven en loopbaan is biografie in uitvoering

Wees wat je mogelijkheden zijn en aanvaard de beperkingen.

Vorm van het werk: tekst

Aard van het boek, non-fictie, compilatie van essays en columns
Het is geen zelfhulpboek in de zin van stappen naar succes of om historiserend een lijn in het leven aan te brengen alsof het een avonturenroman is. De werkelijkheid is nu eenmaal een mix van gedetermineerdheid en toeval. Het is een hulpmiddel tot zelfreflectie en –onderzoek met aanzetten tot een vormgeving van leven en loopbaan.

Over de inhoud

Mensen willen concrete verhalen horen en hun eigen leven als een verhaal vormgeven (filosofisch; narratief); mensen willen (op een onderhoudende manier) leven, gesticht, geïnspireerd worden, mensen zijn hedonisten (na gedane arbeid rusten) met een fixatie op gezondheid, geld en geluk.

Uit de inhoud
Een rationele methode gaat heel goed samen met creativiteit. Je ontdekt namelijk tijdens het proces inzichten die je helemaal niet zou hebben gehad als je niet het proces had doorlopen op een gedisciplineerde wijze.
Een leider blijft het overzicht houden, houdt belangrijke doelen in het spel, creëert kansen en brengt alle elementen in een productief samenspel, heeft een ‘plan-B’ en is continu attent op de grenzen van zijn/haar competentie.
Onderzoek wijst uit dat leerlingen van tegenwoordig niet alleen assertiever, extraverter, mondiger en vrijer zijn maar ook materialistischer, gemakzuchtiger, agressiever, impulsiever en egocentrischer.
Op de hedonistische gelukschaal scoren landen in rijke delen van de wereld hoog en arme landen laag. Maar als het gaat om de vraag ‘heeft uw leven zin?’ staan Togo en Niger bovenaan in een studie met 132 landen. Het leven is natuurlijk hard, maar mensen voelen zich verbonden met elkaar en verbonden met iets groters dan henzelf.
In het jaar 2000 verschenen wereldwijd vijftig boeken over het geluk, turfde het blad Psychology Today. In 2008 verschenen vierduizend titels in de trant van: Hoe-word-ik-zo-snel-mogelijk-gelukkig.
In de jaren zestig ging men studeren om later zinvol werk te kunnen doen of een betekenisvol leven te leiden. Nu is het motief om te gaan studeren vooral het verlangen naar succes, een prestigieuze baan en geld. Pakweg honderd jaar geleden was het de traditionele taak van de universiteit om jonge mensen te helpen bij het nadenken over grote levensvragen zoals: wat is een goed leven, hoe kan ik mijn leven betekenis geven. Dat is helemaal verdwenen door de nadruk op onderzoekstaken en het produceren van objectieve, controleerbare waarheden. De vraag stellen: hoe word ik gelukkig, werd opeens gezien als subjectief en amateuristisch. De filosoof Wittgenstein zei dat geen enkele wetenschap de vraag hoe te leven kan beantwoorden.
Het publieke en de politiek zijn het privéleven binnengedrongen. Twee op de drie Nederlanders vindt dat het de verkeerde kant op gaat volgens de laatste onderzoeken. Zij voelen zich vervreemd van politiek, sociale contacten en maatschappij. Er blijft psychologisch slechts een geografische, economische en taalkundige binding over.
Afweer tegen de wantoestanden en bedreigingen bestaat uit het verzet van een stoïcijnse filosofie naast het door een wetenschappelijke en artistieke bril naar de omgeving kijken en het verlies en de pijn beschrijven of verbeelden.
Kwalitatief-goed bestede tijd is een bron van geluk. De waarde van je leven kun je afmeten aan het inzetten van tijd en capaciteiten en aan het benutten van het toeval.
Menselijke vermogens en de maatschappelijke vrijheid en verantwoordelijkheid.
Geluk en morele goedheid gaan niet samen als geluk voor de één een miskenning voor het geluk van de ander betekent. Dit beseffen mensen pas wanneer het hun eigen kind, partner of ouder treft.
Het kan op oneindig veel manieren mis gaan in de ontkenning van iemands eigenheid in de zin van eigenschappen die of aangeboren of verworven zijn en die de persoon zelf als onveranderlijk ervaart of als een kern van zijn wezen.

Inhoudsopgave Boesten, A.; Slagen in beroeps- en privéleven: meer geluk dan wijsheid?, 2013; ISBN 9789461936486

 

1. Concurrent: mede- of tegenstander
2. Het zorgeloze geluk van een kind, gevolg van de keuze van ouders om er te zijn voor het kind
3. Tahiti-scenario. Wonen in het oord van je droomvakantie.
4. Slechte omstandigheden met goede vooruitzichten zijn beter dan goede omstandigheden met slechte vooruitzichten.
5. De satisfactiebalans of: laveren tussen stress en verveling
6. Autonoom leren hoe te leren: iets aangrijpen wat sterker is dan de inertie van het ik
7. Het feilbare brein.
8. Verscholen kunstwerken van ploeterende ambachtslieden.
9. Werken aan zelfinzicht en –verbetering: een ban op zelf denken verbreken.
10. Gelukkig zijn zonder ongeluk te negeren.
11. Gedreven, intens en gevoelig(gig). De prijs van een gig-persoonlijkheid te zijn.
12. Rondjes lopen in een labyrint en denken dat je in de werkelijke wereld bent. Drama of klucht van onze aard?
13. Wanneer hulpverlening faalt en troost uitblijft. Mensen begrijpen en aanvoelen.
14. Onrecht afweren en je rug recht houden.
15. Behoorlijk bestuur veronderstelt dat bestuurders en instanties doen wat ze moeten doen.
16. Armoede en taalachterstand
17. Ben ik wel assertief genoeg?
18. Terugvallen op jezelf om niet ten onder te gaan
19. Grote daden zonder roem of zonder succes ‘in de markt’.
20. Je rol spelen in het slechtste scenario?
21. Hoe ga je om met beperkingen van anderen?
22. Alle bloemen laten bloeien?
23. Levensstijl en –kunst: het geleefde leven als uitdrukking van wat je als meest gewenst ziet
24. Langzaam vooruit modderen: realisme en rationele hoop in plaats van perfectionisme en systeemdwang
25. Beschaving is in toom gehouden gewelddadigheid.
26. Alleen de goeden weten van zichzelf dat ze niet goed zijn. De kunst van het weten wanneer je het niet goed doet.
27. De negatieve spiraal voorbij: van staatsburger naar wereldbewoner.
28. De ring van Gyges: alles voor mezelf of alles voor anderen en de toekomst van de aarde?
29. Struikelend naar succes. Hoe een kleine individuele bijdrage op het juiste moment en in de juiste omstandigheden een groot verschil kan maken.
30. De wetenschapper van het tegenwerkende geluksstreven.
31. Zelf de boodschap zijn of jezelf als ‘merk’ neerzetten. De spanning tussen levenskunst en markteconomie.
32. Structuren en systemen die niet deugen en de individuele keuze en opstelling.
33. Zijn gezag en vrijheid elkaars tegenpool? Vermeende en echte autonomie.
34. Het lot om getalenteerd te zijn. Waarom iemand een prestigieuze prijs van één miljoen weigert.
35. Geworpen in een groot geheel met chaos en een onbeheersbare ordening
36. De weg van de affectie. Liefde heeft grote invloed op geluk, positief en negatief.
37. Vriendschap en liefde in soorten en maten.
38. Het levenstoneel op zonder draaiboek: niet dobberen maar dansen.
39. Het sociale dilemma. Mét elkaar kunnen we niet, zonder elkaar willen we niet.
40. Een gelukkig leven is leven ondanks de dood.
41. Wat kunnen we weten van een goed en gelukkig leven? Over bevorderen van geluk.
42. Gaan geluk en moderne verworvenheden van wetenschap en techniek samen op?
43. Hervinden van een verloren paradijs?
44. Vreemdeling met een rijkgevulde rugzak.
Terugblik