12. Leiderschap in leven en werk

Vorm van het werk: tekst

Aard van het boek: non-fictie, oefenboek, zelfhulp; buffer tegen blunders, hysterie, zelfgenoegzaamheid, dwalingen, vooroordelen.

Uit de inhoud
De stijgende welvaart van de afgelopen decennia heeft een nieuwe vorm van armoede gecreëerd: armoede aan tijd (het belangrijkste middel waarover een mens beschikt zei een Nobelprijswinnende gedragseconoom). De ervaren tijdsdruk leidt tot een lager welzijnsniveau. De toegenomen mogelijkheden verkeren in hun eigen negatieve bij-effecten. Dat uit zich ondermeer in een verminderde geluksbeleving, toegenomen angst en slapeloosheid. De oplossing ligt in het vereenvoudigen en het negeren van onnodige verlokkingen. Een andere oplossing bestaat uit het ‘kopen’ van tijd door een deel van de welvaart te investeren in tijdbesparende en zinvolle activiteiten.
Analyseer mislukkingen. De mens zoekt de oorzaken van zijn falen graag buiten zichzelf. Schrijf bij belangrijke beslissingen op wat je overwegingen en aannames waren. Pakt het verkeerd uit, dan kun je onderzoeken wat misging en ervan leren.
Laat technologie af en toe voor wat zij is. Het kan nogal antiproductief uitpakken, doordat je er veel voor moet doen, begrijpen en bijhouden. Maak daarom kritische keuzes en laat achterwege wat je te weinig oplevert.
Maak van je emoties geen kompas. Gevoelens zeggen het ene moment dit en het volgende moment het tegenovergestelde. Kijk vooral naar feiten en bewijzen. Het verschil tussen succesvolle en zeer succesvolle mensen is dat die laatsten vrijwel tegen alles nee zeggen. Denk even na bij een verzoek en wijs vervolgens 90 procent ervan af.
Vermijd rechtsherstel zoeken. Vaak verpakken we dat als “verwerking”. Accepteer het onrecht uit het verleden en probeer de tegenslagen van het heden op te lossen. Of leer ze te verdragen.
We worden het gelukkigst als “lust” en “zinvol” in balans zijn. Doe dus vaker iets voor een “hogere” vorm van vreugde. Het is zinvoller om te streven naar ataraxie, een Griekse term, gebruikt door filosofen als Epicurus, dat zich het beste laat vertalen als “zielenrust”. Weet waar je controle op kunt uitoefenen. Richt je je op geld, macht en populariteit dan zal het verlies hard aankomen.
Zoek zelf je thema’s uit. Opvattingen uit de moderne psychologie en het stoïcisme. Wil je bijvoorbeeld niet lopen tobben? Ga dan gewoon geconcentreerd werken, dat helpt beter dan mediteren. Volgens de peak-end regel herinner je je bij vakanties alleen het begin en het einde.
De trend van “maatschappelijk verwerken” waarbij grote groepen mensen zich het slachtoffer voelen van voorvallen. Hoe ver terug wil je gaan om het verleden te verwerken? Daarbij onderzoek je welke gedachten problemen in stand houden en hoe je die kunt veranderen. Denk niet dat je succes hebt verdiend. Je intelligentie is genetisch verankerd. Wilskracht heb je eveneens te danken aan je genen en je milieu. Blijf dus bescheiden, juist wanneer je succesvol bent. Noem iemand die je in hoge mate respecteert – een staatsman, econoom, wetenschapper – en die van tijd tot tijd publiekelijk zijn hart lucht. Zo iemand zul je niet vinden. Mensen worden gerespecteerd omdat ze zich aan hun beloften houden, niet omdat ze ons deelgenoot maken van hun innerlijke monoloog.
Spaargeld is vrijheid. Het stelt je in staat objectief te kijken en te denken. Zorg er voor dat je je vaste lasten laag houdt. Als iemand aan je vraagt of je hem of haar een plezier wilt doen, wacht dan voordat je beslist. Sla liever systematisch te veel verzoeken af, dan omgekeerd.
De voorstelling dat een roeping gelukkig maakt is fout omdat aan de meeste roepingen onrealistische verwachtingen kleven. Het is prima om grote doelen na te streven, maar op een voorwaarde: dat je je hoofd koel houdt en afstand houdt. Ga van je daadwerkelijke vaardigheden uit.

Inhoudsopgave Boesten, A.; Leiderschap in leven en werk. Oefeningen in zelfsturing; 2013; ISBN 9789463861182, met register
NUR 734

De balans tussen je een ongeluk zoeken naar geluk en leven op goed geluk.
1 Leer te leven. Oefeningen, vragen en handreikingen
2 Kennis nemen van de inhoud op een manier die direct bruikbaar of interessant is
3 Hoe omgaan met de inhoud? Vier manieren om te lezen en drie niveaus
4 Je wensen en verwachtingen over kennis, vaardigheden en houdingen, nodig voor een goed leven. Je eigen prioriteit bepalen om hoofdstukken te lezen. (Manier a om te lezen)
5 Vijf themagerichte keuzeprogramma’s (Manier b om te lezen)
6 Levenskunst als persoonlijke stijl
7 Weten wat je wil; doelen en een zin in het leven vinden
8 De last van keuzevrijheid en van steeds-meer-willen verlichten.
Van gestreste maximaliseerder naar tevredenheidsstrever
9 Onafhankelijk en assertief, maar wie of wat maakt me gelukkig?
10 Stop meer leven in je tijd: tijd van leven gebruiken om aan je karakter en je doelen te werken
11 Probleemgericht werken.
Direct aanpakken van problemen. ( Manier c om te lezen)
12 Totaalprogramma met fasen en factoren (Manier d om te lezen)
A. Welke waarden kenmerken een goed leven?
Ken jezelf en weet wat waardevol is
B. Welke vaardigheden zijn nodig?
Ontwikkel je kerncompetenties
C. Welke maatstaven leg je aan en hoe bepaal je of je het goed doet?
Zet de juiste deugd in in de mate en situatie waarin die aan de orde is
D. Leren van anderen.
Hoe zou jij het doen? Met kleine ingrepen een eigen stempel drukken
E. Het kwaad dat goede mensen kunnen doen.
Hoe moet je niet willen zijn? Maak het verschil
F. Besluiten en acties die je genomen hebt: hoe heb je het tot dusver gedaan en hoe verder?
Dénk niet alleen, maar wéét ook wat je een gelukkig en goed mens maakt
G. Volg je redelijke behoeften en verlangens.
H. Bestrijd wat niet gewenst of te riskant is.
I. Hoe goed te leven.
J. Doelen kiezen, een zin in het leven vinden en samenhang bewerkstelligen.
Wees realistisch in je opvattingen en wensen
K. Plannen en acties bedenken voor een beter leven en mens-zijn.
Willen wat je kunt. Wees praktisch en nuchter in je verwachtingen
L. Uitvoering van plannen.
Willen is nog geen doen: plannen zonder actie blijven dromen. Wees op een verstandige manier avontuurlijk
M. Leren van ervaring.
Geef gestalte aan wat in je vermogen ligt en sta voor gemaakte keuzes
Nawoord
Bijlage 1. De vier dimensies van een goed leven.
Bijlage 2. Honderd-en-één mogelijke missers met bijbehorende remedies
Bijlage 3. Het persoonlijk profiel van capaciteiten voor goed leven
Literatuur
Zakenregister