13. Weten te leven

Wetenschappers en filosofen over levenskwaliteit en – vaardigheid.

Vorm van het boek: tekst

Aard van het boek: non-fictie, wetenschappelijke bevindingen over kwaliteit van leven; zelfhulp; buffer tegen blunders, hysterie, zelfgenoegzaamheid, dwalingen en vooroordelen

Doel van de uitgave
Er is een overvloed aan wetenschappelijke en ethische kennis die in het ‘gewone’ leven van de ‘normale’ mens nauwelijks toepassing vindt en ook op een multidisciplinair niveau niet is geïntegreerd in een nieuwe, toegepaste wetenschap. Daar ligt veel menselijk potentieel onontgonnen. Niet alleen in het dagelijkse leven maar ook de wetenschap is (te) veel met zichzelf bezig. Er valt veel te leren over scepsis tegenover grote verhalen, van maakbare utopieën en van aanpassingsvermogen om te overleven door onder meer opties open te houden en de toekomst meerduidig te maken. Als je een zelfhulpboek om gelukkig te worden hebt gekocht en alle adviezen die je erin aantrof hebt opgevolgd, maar je desondanks nog onbehaaglijk voelt, kun je dit boek lezen om te begrijpen waarom dat zo is. Dit boek beschrijft wat de verschillende wetenschappen leren over hoe weinig doeltreffend het menselijk brein zich zijn eigen geluk kan voorstellen, en over hoe weinig doeltreffend het kan voorspellen bij welke toekomstbeelden het zich het meest op zijn gemak voelt. Door een weefsel te maken van feiten en theorieën uit de psychologie, de filosofie en de besliskunde, wordt er een integratie van de terreinen bewerkstelligd.

Inhoudsopgave Boesten, A.; Weten te leven, Wetenschappers en filosofen over levenskwaliteit en -vaardigheid (manuscript)
NUR 734

Inleiding
1. De wetenschap achter welzijn, geluk en zelfkennis
Over factoren die voor het ervaren van geluk wel en niet belangrijk zijn
Over persoonlijke eigenschappen, persoonlijke ontwikkeling en bronnen van welzijn.
Over het effect voor persoonlijk geluk van een te gunstig zelfbeeld.
2. Praktische vaardigheden voor het leven
Over praktische levensvaardigheden
Aforismen over levenswijsheid.
Opmerkingen over de zin van het leven.
Over de toepassing van filosofie op het leven.
Over praktische levenslessen.
Over hoe beslissingen te nemen
Over praktisch organiseren en problemen oplossen.
3. Menselijke capaciteiten en tekortkomingen
Over het verwerven van vaardigheden.
Over fouten en vergissingen.
Over het leren van fouten en misslagen.
Over wat je kunt leren van je eigen fouten en blunders
Over de rol van een geschoold beoordelingsvermogen.
4. Omgaan met keuzevrijheid en onzekerheid
Over het proces van besluitvorming.
Over het maken van beredeneerde keuzes.
Over het nut van beperkte keuzevrijheid
Over de psychologie van kiezen en beslissen.
5. Praktische wijsheid en morele aspecten van goed leven
Over de tekortkomingen in de huidige maatschappij.
Over kennis en ethiek bij kiezen en beslissen.
Over morele wijsheid en goed leven
Over deugden voor de inrichting van een goed leven.
Bronnen