14. Geluk en morele deugden: toeval en ‘maakbaarheid’

Een leergang met oefeningen

Vorm van het boek: tekst

Aard van het boek: non-fictie, leerboek over geluk, goed mens zijn en moreel goed leven

Doel van de uitgave
Deze tijd is gekenmerkt door snelle oordelen en meningen vanuit emotionele en intuïtieve impulsen. Die kunnen van groot nut zijn in bepaalde gevallen zoals gevaarherkenning. De meer bezonnen manier van oordelen is echter superieur in veel gevallen waarin keuzen worden gemaakt of beslissingen genomen.

Over de inhoud
Dit product is exposé en een praktische uitwerking van de filosofische beginselen van goed en gelukkig leven. Het is toegesneden op veel voorkomende situaties, keuzen en mogelijkheden van het moderne leven. Het boek begint met een socratische dialoog met opmerkingen en vragen van lezers aan de auteur met een reactie van de auteur die in een gespreksvorm zijn gegoten. De praktijkgevallen gaan over levensthema’s in de vorm van verhalen over bekende en onbekende personen uit de geschiedenis en actualiteiten. Het doel is om door oefeningen de vaardigheid te verbeteren. In het hoofdstuk zijn vragen en keuzeoverwegingen opgenomen die kunnen worden ingezet voor (zelf)studie of discussie.
Het boek biedt praktische opgaven en aanwijzingen om beter in het leven te leren staan. Het uitgangspunt is om ook hier vaardigheden te trainen. Er zijn actuele thema’s gekozen die van belang zijn voor de huidige behoeften. Daarnaast is er een compleet programma opgenomen, die waardevolle ideeën uit onderzoek bevat en opgaven voor concrete toepassingen in het eigen leven biedt. Een overzicht van fasen en onderdelen in het proces van de inrichting en het leiden van een goed leven, is opgenomen in een bijlage. Tevens voorziet een zogeheten multicriteria-handleiding in een betrouwbaar evaluatie-werktuig. Een verzameling van 100 grootste misvattingen en valkuilen met een oplossingsinrichting is als bijlage toegevoegd. Deze opsomming van algemeen-menselijke beperkingen kan dienen als hulpmiddel bij het leren van ervaring en oplossen van problemen.
Wie zichzelf wil beoordelen of een assessment van de competentie van anderen wil opstellen kan gebruikmaken van de test in een bijlage. Met name voor het vaststellen van vorderingen of verbeteringen is dit hulpmiddel geschikt.

Inhoudsopgave. Boesten, A.; Leiderschap in leven en werk. Oefeningen in zelfsturing, 2013
ISBN 9789463861182
NUR 734

Samenvatting
Inleiding
Hoe omgaan met dit boek?
Deel één. Probleemgericht werken. Direct aanpakken van problemen.
Deel twee. Een goed mens zijn en goed leven
A. Welke waarden kenmerken een goed leven?
B. Welke vaardigheden zijn nodig?
C. Welke maatstaven leg je aan en hoe bepaal je of je het goed doet?
D. Leren van anderen. Hoe zou jij het doen?
E. Het kwaad dat goede mensen kunnen doen.
F. Besluiten en acties die je genomen hebt: hoe heb je het tot dusver gedaan en hoe verder?
Deel drie. Gelukkig zijn.
G. Volg je redelijke behoeften en verlangens.
H. Bestrijd wat niet gewenst of te riskant is.
Deel vier. Greep op het leven hebben en je schikken in een keuze.
I. Hoe goed te leven.
J. Doelen kiezen, een zin in het leven vinden en samenhang bewerkstelligen.
K. Plannen en acties bedenken voor een beter leven en menszijn.
L. Uitvoering van plannen.
M. Leren van ervaring.
Besluit. Van je leven een kunstwerk maken