15. De maakbare mens

Bewezen inzichten en beproefde praktijken inzetten tegen het ‘kromme hout waaruit de mens is gemaakt’

Vorm van het boek: tekst

Aard van het boek: non-fictie, zelfhulp; buffer tegen blunders, hysterie, zelfgenoegzaamheid, dwalingen, vooroordelen.

Beschrijving van de inhoud van het boek
Een voorbeeld in de publiciteit van enige tijd geleden was het debat op televisie met fractieleiders van de vier grotere partijen vlak voor de verkiezingen. Geen enkele van de vier gaf substantiële ‘fouten’ toe. Ludieke missers, satirische vergissingen en sneren op anderen, was het maximum waar men toe kwam. Niet alleen in de politiek, maar overal elders komen fouten voor door algemeen menselijke zwaktes.
De grote techbedrijven hebben het gebruik van ‘smart phones’ en computerapparatuur verregaand in hun macht. Elektrische apparaten zoals verwarmingsketels sturen privacy-gevoelige gegevens naar commerciële bedrijven. Sociale internetsites beïnvloeden koopgedrag en –beslissingen. Hoe meer we met elkaar in verbinding staan, des te meer ontwikkelen we onderling begrip is het idee van de nieuwe informatietechnologie. Sinds een halve eeuw is al bekend dat elk medium de macht bezit de ontvanger van de informatie zijn bedoelingen op te leggen (McLuhan). Tegenwoordig kunnen computerprogramma’s niet alleen wereldkampioenen verslaan en diagnoses verbeteren maar ook inhoud pushen die woede, morele verontwaardiging of sensatiezucht bevredigt. De mogelijkheden van artificiële intelligentie gaan ver boven de individuele vermogens uit op vele gebieden volgens de AI-deskundigen.
Een eerste stap naar een bewustzijn van wat goed of fout was, is het bezitten van controle over de geest. Alle gebeurtenissen en situaties in de wereld kunnen onderdeel van het beleefde leven worden, mits dat gebeurt door bewuste waarneming en reflectie over de inhoud van de waarneming. Dat vormt al een grote winst ten opzichte van alles door zich heen laten gaan, passief waarnemen en automatisch of instinctief reageren of oordelen.
Het zich actief toe-eigenen van de waargenomen realiteit biedt uitzicht op een innerlijke respons op confrontaties met de werkelijkheid en daarmee op geluk en een geslaagd leven, hoe de eigen invloed ook geweest moge zijn.

Inhoudsopgave. Boesten, A.; Slagen in beroeps- en privéleven: meer geluk dan wijsheid? 2014, 2e druk met zaak en naamregister; ISBN 9789402124040
NUR 734

1. Concurrent: mede- of tegenstander
2. Het zorgeloze geluk van een kind en de keuze van ouders om er te zijn voor het kind
3. Tahiti-scenario. Wonen in het oord van je droomvakantie
4. Slechte omstandigheden met goede vooruitzichten zijn beter dan goede omstandigheden met slechte vooruitzichten
5. De satisfactiebalans of: laveren tussen stress en verveling
6. Autonoom leren hoe te leren: de inertie van het ik overwinnen
7. Het feilbare brein. Je moet zelf een genie zijn om het geniale te kunnen herkennen
8. Verscholen kunstwerken van ploeterende ambachtslieden
9. Werken aan zelfinzicht en –verbetering: iets zien in een wolk confetti
10. Gelukkig zijn zonder ongeluk te negeren
11. Kwetsbaar of weerbaar: beide hebben hun prijs en waarde
12. Rondlopen in een labyrint en denken dat je in de werkelijke wereld bent. Drama of klucht van onze aard?
13. Wanneer hulp faalt en troost uitblijft. Mensen begrijpen en aanvoelen
14. Onrecht afweren en je rug recht houden
15. Behoorlijk bestuur veronderstelt dat bestuurders en instanties doen wat ze moeten doen
16. Armoede en taalachterstand
17. Ben ik wel assertief genoeg?