18. Veilig en gezond werk

 Leiding en management.

Vorm van het werk: boek, non-fictie

Aard van het werk: zelfhulp, voorlichting en advisering

Beschrijving van het werk

In een tijd waarin de verantwoordelijke overheden en instellingen zich steeds meer afhankelijk maken van ‘de markt’ kan het bedrijfsleven een stabiel baken vormen voor de werkende bevolking die bijna de helft van alle kiesgerechtigden beslaat.

Veiligheid, gezondheid en welzijn bij het werk zijn gefundeerd in doeltreffend leiderschap en erkende systemen voor kwaliteit. Een goede organisatie omvat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op alle niveaus en voor alle betrokkenen.

Daarnaast kan deskundige bijstand van belang zijn door de breedte van het kennisdomein en de variatie en veranderlijkheid van de regels en normen.

Uit de inhoud

Het is de plicht van een leider om strategische richting te geven aan het veiligheids- en gezondheidsmanagement in zijn organisatie en personeel te motiveren om zich op doeltreffende wijze in te zetten voor het waarborgen van goede prestaties op het gebied van veiligheid en gezondheid. Er is daarom een belangrijk verschil tussen leiderschap op het gebied van veiligheid en gezondheid en veiligheids- en gezondheidsmanagement. Leiderschap is strategisch en management is operationeel. Wij kijken hier vooral naar leiderschap: het accent ligt sterk op senior management tot en met het directieniveau.

 

Inhoudsopgave. Boesten, A. (red.); Veilig en gezond werk; Leiding en management; Arbowet en praktijk; 2014; ISBN 9789402110081

NUR 820, 600

 

Inleiding

Leiderschap van veiligheid en gezondheid

Inleiding

De kosten en baten van leiderschap op het gebied van veiligheid en gezondheid

Leiderschapsstijlen: de ‘good’, de ‘bad’ en de ‘ugly’

Leiderschap en management op het gebied van veiligheid en gezondheid

Belangrijke kenmerken en herkenningstekens van leiderschap op het gebied van veiligheid en gezondheid

Praktische informatie: sterk leiderschap op het gebied van veiligheid en gezondheid

Praktisch advies voor leiders voor de ontwikkeling van doeltreffende systemen voor het managen van veiligheids- en gezondheidssystemen

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid voor alle niveaus en geledingen van een organisatie

Inleiding

Tekortkomingen en problemen bij het delegeren van taken

Regels voor effectief delegeren

De delegatie in de praktijk: toewijzing van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan actoren

Ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid

Inleiding

Ontwikkeling van arbobeleid

Uitvoeren van arbobeleid

Evaluatie arbobeleidvoering

Planning, uitvoeren en evalueren van beleid

Inleiding

Ontwikkelen van arbobeleid

Uitvoeren van arbobeleid

Evaluatie arbobeleidvoering

Inschakelen van deskundige bijstand

Nut en noodzaak van deskundige bijstand