2. Goed leven, slagen met tegenslagen

Goed leven: meer geluk dan wijsheid?

Vorm van het werk: tekst (papier of digitaal)

Aard van het boek: boek, non-fictie, zelfhulp
De weg naar een goed leven en mens zijn vraagt een systematische analyse om zelf invulling te geven aan de ontwikkeling van het goede leven dat vier onmisbare ingrediënten bevat: tevredenheid met het eigen leven ervaren, iets positiefs bereiken ten opzichte van doelen of verwachtingen, een zin of doel hebben in het leven en een bijdrage leveren aan het leven van anderen.

Over de inhoud
In filosofische en wetenschappelijke kringen is de zoektocht naar hoe goed te leven sinds kort weer actueel.
We zijn als mensen erg kwetsbaar en sterk geneigd toe te geven aan de verleidingen van een gemakkelijk leven. Maar dat betekent niet altijd een gelukkig leven, want ‘good feelings’ worden nogal eens verstoord en dan blijft dikwijls alleen maar ontgoocheling en depressie over. Het gaat om complexe oorzaken uit omgeving, psychologische en biologische factoren. Er is nog weinig samenwerking tussen disciplines als management, organisatiekunde, technologie, filosofische antropologie en rechtsfilosofie en sociologie (zoals over sociale ongelijkheid).
Burgers in westerse open en democratische samenlevingen leven in een democratie die van binnen en buiten bedreigd wordt in haar voortbestaan. Modern was het afschudden van bindingen aan wereldlijke en kerkelijke vorsten ten gunste van vrijheid en gelijkheid in onderlinge solidariteit. Post-modern was de relativering van waarden: geen slaaf zijn van innerlijke of uiterlijke beperkingen of bindingen. Met die verdwenen bindingen is ook het element van binding aan iets buiten of boven de mens verloren gegaan. Bindingen van geluk bestaan in de vorm van emotionele binding aan anderen en aan hogere waarden. Veel van de rationeel-morele componenten van goed leven en menszijn zijn eveneens verloren gegaan.

Inhoudsopgave Boesten, A., De wind staat aan de kant van bekwame stuurlui. Praktische wijsheid en gelukkig leven; 2010, ISBN 9781616278335, met register

Samenvatting
Leeswijzer
Voorwoord
Inleiding
Test uw geluk en wijsheid
De onderneming die leven-in-de-moderne-wereld heet
Ingrediënten van een goed leven en maakbaarheid van geluk
Bestanddelen en sturingsmodel
Dimensies voor een goed leven
Dimensie 1: weten wat een goed leven inhoudt en doelen stellen voor het eigen leven
Dimensie 2: vorm geven aan het individuele leven. Het maken van plannen
Dimensie 3: realiseren van een levensontwerp
Dimensie 4: zelfreflectie en vermogen tot verbetering
Bronnen en grenzen van maakbaarheid van geluk
Bestanddelen van een goed leven
Veroveren van geluk en berusting. Speling van het lot, onveranderlijke gegevenheden en stuurmanskunst
Excellentie in de zorg voor het leven
Actieve zorg
Wat maakt iemand tot een talentvol levenskundige?
Bestaanstechniek en levenskunst
Het ‘summum bonum’: een mooi leven en een goed mens zijn
Omgaan met persoonlijke eigenschappen en psychische gegevenheden
Wetenschap en goed leven
Omgaan met menselijke tekortkomingen. Veel voorkomende valkuilen
Doorzetten versus opgeven; een precaire balans bij het verwerken van tegenslag
Beter leren waarnemen, analyseren en beslissen. De vijf hoofdregels en een voorbeeld
Meer en de juiste greep op belangrijke dingen krijgen
Literatuur
Zakenregister