22. Risico’s en gevarenanalyse

Oorzakelijke factoren en tijdlijn bij risico’s

Vorm van het werk: tekst

Aard van het werk: voor deskundigen, bestuurders, politici en burgers die gevaar lopen of schade lijden

Beschrijving van het werk
Het hoger onderwijs, beleidsambtenaren, inspecteurs, bestuurders en parlementsleden missen de vaardigheid en het inzicht om risicofactoren te onderkennen. Een product of werktuig wordt het ene moment toegelaten en na een incident of ongeval door de verantwoordelijke minister verboden. De schatting van mogelijke rampscenario’s kan orden van grootte te laag zijn. De bepaling van kosten van maatregelen en voorzieningen kan tot een factor 100 te laag uitvallen. Die situatie heeft tot gevolg dat politiek en bestuur geen of onvoldoende afweging van risico’s en economische haalbaarheid maken en grotendeels afgaan op de gevolgen van ongevallen en rampen die weinig zeggen over de fasen en factoren die daartoe geleid hebben. In die behoefte voorziet deze syllabus als leerboek voor het onderwijs en zelfstudie.

Uit de inhoud
Een omschrijving van de fasen en factoren van het risicomodel

Opbouwfase Incidentfase Letselfase
Basisfactoren Directe factoren Factoren i.v.m. bestrijding
– persoonsgebonden factoren – fysisch/technisch, werkgebonden factoren – organisatorische factoren
Contact met energie of substantie, hulpverlening Redding, noodorganisatie Revalidatie, herintegratie

Bron: Boesten, A.J.M.; Bedrijfsongevallen, oorzaken, bestrijding en preventie; 1991; ISBN 90-14-04455-0