23. Arbeids- en organisatiekunde

Vorm van het werk: tekst

Aard van het werk: non-fictie teksten, compilatie van vakliteratuur op het terrein o.a. van leiderschap en management

Beschrijving van het werk

Kranten- en tijdschriftartikelen leveren een kaleidoscopisch beeld van maatschappelijke toestanden en gebeurtenissen, bezien vanuit een tweede wereld van feiten en meningen die uitgaat boven emoties en subjectief oordeel dat door culturele duidingen en morele oordelen kan worden bijgesteld en verrijkt.

 

Uit de inhoud.

Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de motieven en de aard van leiders de motieven en handelingen van hun volgers interactief beïnvloeden, terwijl de leiders zelf beïnvloed worden in hun ethisch gedrag door situaties. Dat is een bevinding die van belang is, al geeft zij niet aan hoe groot die wederkerige invloed is en van welke omstandigheden zij afhangt. De negatieve kant is die waarbij medewerkers autocratische en narcistische leiders volgen. De positieve werking bestaat uit een verrijking van het maatschappelijke debat, een doorbreking van politieke en bestuurlijke monopolies en een overbrugging van de kloof tussen hoog- en laagopgeleiden. Om die positieve factor te benutten moet nog veel veranderen. Aan de instelling van de burgers die al heel jong denken over leiderskwaliteiten en creativiteit te beschikken. Aan de instellingen en structuren die toegankelijkheid tot faciliteiten selectief toedelen, ongeschreven regels hanteren voor wat telt als prestatie, en ongelijke beloningen voor prestatie toekennen en een groot beslag leggen op het nationaal inkomen.

Het Japanse woord en filosofische concept Kaizen betekent het zich volledig inzetten ten behoeve van continue en stapsgewijze verbetering. Niet alleen op organisatorisch, maar evengoed op persoonlijk vlak.

Wie ervoor kiest, streeft ernaar zich elke dag als mens te verbeteren. Dat vereist veel zelfonderzoek: zie je potenties, kom in contact met je idealen en voel je gedrevenheid. Zelfonderzoek zal je ook leren dat ongeacht de situatie er altijd kansen zijn om innerlijk vooruit te komen en daarmee die situatie op te lossen. Niet meteen, maar geleidelijk, stap voor stap. Kaizen is daar uitstekend voor geschikt, het is een manier van denken die je ertoe aanzet je nooit neer te leggen bij een gegeven situatie.

Managers zijn te zuinig met erkenning en lof

Werknemers die van hun meerderen erkenning en lof krijgen, melden zich aantoonbaar minder vaak ziek. Het is voor managers dus belangrijk om zijn of haar ondergeschikten regelmatig ‘een goed gevoel’ te bezorgen. Helaas zijn ze daar nogal zuinig mee, blijkt uit een Duits onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat de behoefte aan positieve feedback en erkenning voor geleverde prestaties heel groot is, maar ruim de helft van de ondervraagden geeft aan van zijn leidinggevenden nog nooit een positieve reactie te hebben gekregen.

Volgens beïnvloeden ethisch gedrag leidinggevende

Ethisch leiderschap staat hoog op de onderzoeksagenda. Van leiders wordt tenslotte verwacht dat zij zich ethisch correct gedragen en ook ethisch correct gedrag onder hun werknemers aanmoedigen. Uit het proefschrift On the Psychology of Displaying Ethical Leadership. A Behavioral Ethics Approach van Niek Hoogervorst blijkt echter dat het gedrag van volgers de ethiek van leiders kan beïnvloeden.

Hoogervorst toont aan dat de motieven en de aard van de leiders zelf, de motieven en handelingen van hun volgers en de invloed van situaties het ethische gedrag van leiders interactief beïnvloeden.

Het geheim van de beste werkgevers

Medewerkers van de 100 Beste Werkgevers van Nederland zijn erg tevreden over hun werk/privé-balans. Dat blijkt uit het grootschalige Beste Werkgeversonderzoek van Effectory, waaraan ruim 190.000 respondenten uit 300 organisaties hebben meegewerkt. Het geheim van de Beste Werkgevers? Niet minder uren werken, maar een beetje begrip van de baas doet wonderen. Medewerkers van de 100 beste werkgevers van Nederland krijgen meer persoonlijke aandacht van hun leidinggevenden dan medewerkers van andere organisaties. Dit heeft een positief effect op de beoordeling van hun werk/privé balans.

De zeven kenmerken van zeer succesvolle projecten

Heel af en toe zijn we getuigen van een project dat een uitzonderlijk succes is. Slechts 15 van de 400 door Dov Dvir (Ben Gurion University) en Aaron Shenhar onderzochte projecten kwalificeren zich als great project. Het gaat om projecten die alle verwachtingen overtreffen, extreme waarde creëren voor het bedrijf én klanten en uiteindelijk een impact hebben op de hele bedrijfstak. De zeer succesvolle projecten die zijn onderzocht, blijken zeven kenmerken gemeen te hebben. De zeven gemeenschappelijke kenmerken:

  1. creëert een uniek concurrentievoordeel en/of exceptionele waarde voor de stakeholders (bedrijf, klanten, beleggers enzovoorts);
  2. begint met een lange periode van projectdefiniëring waarbij een krachtige visie en duidelijke noodzaak worden geformuleerd en de beste uitvoeringsaanpak wordt geselecteerd;
  3. creëert een revolutionaire projectcultuur (die zich vervolgens naar de organisatie verspreidt);
  4. heeft een projectleider met sterke persoonlijke vaardigheden, uitmuntend communicatievermogen en sterke connecties in het topmanagement, dat hem of haar onvoorwaardelijke steun geeft;
  5. maakt maximaal gebruik van bestaande activa (van kennis tot productonderdelen), vaak in samenwerking met externe organisaties;
  6. heeft een geïntegreerd ontwikkelingsteam met een multidisciplinaire structuur dat er goed in is om problemen snel op te lossen en om zich aan te passen aan business-, markt- en technologieveranderingen;
  7. heeft een sterk gevoel van partnership en trots: een toegewijd team dat bereid is om lange werkweken te draaien en om altijd net die paar extra stapjes te zetten.

(Bron: Dov Dvir en Aaron J. Shenhar in MIT Sloan Management Review)

|Wat managers niet weten over motivatie

Managers kunnen prima uitleggen wat medewerkers motiveert. Maar uit onderzoek blijkt dat ze niet op de hoogte zijn van het echte magische ingrediënt van motivatie.

De managers kwamen tot de volgende top 3:

– ‘recognition’: waardering voor goed werk

– ‘incentives’: beloningen

– ‘interpersonal support’: onderlinge hulp

Uit de analyse van Amabile bleek juist dat ‘progress’ het magische ingrediënt is dat van een gewone werkdag een geweldige werkdag maakt:  de ervaring dat je als werkende mens een stapje vooruit zet.

Daar heb je geen manager voor nodig. Althans, die hoeft niet in de buurt te zijn. Wel is het belangrijk dat managers belemmeringen voor progressie uit de weg ruimen. Wie z’n hoogopgeleide collega’s wil motiveren, houdt ze uit de wind, stelt niet eenzijdig doelen bij, is duidelijk, schaft domme regeltjes af en zorgt dat ze elke dag weer een stap vooruit kunnen zetten. Volgens Amabile zijn managers vooral op aarde om te zorgen dat anderen progressie boeken in hun werk. En kunnen ze – in ieder geval bij dit onderzoek – zich er niet vanaf maken met de bewering dat ze dat ‘eigenlijk al lang wisten en eigenlijk ook al lang doen’.

Arbodienstverlening en -management

The costs and benefits of leadership on safety and health

Leadership is one of the key determinants of employee well-being, and is fundamental to promoting and sustaining a safe and healthy workplace. Poor leadership and management in the workplace can cause numerous negative consequences for employees.

The scientific literature has found a strong relationship between the dimensions of leadership and enhanced employee well-being (ie., lower anxiety, depression, and job stress), decreased sick leave and reduced disability pensions. Poor leadership and management have been found to be a salient predictor of safety outcomes in organisations; and may be related to employees’ engagement in healthy lifestyle practices.In addition, numerous studies have found strong and effective leadership to have a positive impact on employee health and well-being. Poor OSH leadership can cause reputational and financial damage as well as contributing to poor operational and financial performance.

 

Boesten, A. e.a., Welzijn, gezondheid en veiligheid bij het werk; Compilatie van publicaties over veiligheid, gezondheid en welzijn bij het werk, 2019; manuscript