28. Verzamelde gedichten

Vorm van het werk: tekst

Aard van het werk: fictie, gedichten

Uit de inhoud

De schrijver bleef eindeloos schaven
om de lezer niet tegen de haren in te strijken
en bij de critici de haren niet te berge te laten rijzen,
anderen benijdend die Odysseus achterna gingen,
het risico namen naar de maan te gaan.

Zijn levenswerk overziend;
zijn ambities getemperd door spijt-aversie
zijn pretenties gematigd door bescheidenheid
nam hij genoegen met wat hij naliet:
zijn authentieke presentie, een trofee in zijn eigen divisie.

 

Inhoudsopgave. Boesten, A.; Verzamelde gedichten; 2019, manuscript

Titels van bundels
Verwyl in die tyd van gewigloosheid
Schwerkraftlosig
Verwijlen in het moment van gewichtloosheid
Het loon van talenten
De verleiding voorbij. Authentiek leven