3. Aforismen. Noten uit filosofie en menswetenschap

Vorm van het werk: papier of digitaal

Aard van het boek: boek, non-fictie.

Over de inhoud
Het boek omvat een selectie van uitspraken van denkers en onderzoekers op het gebied van goed leven en geluk ter overdenking, dagelijks gebruik en voor speciale gelegenheden..
Je kunt leven bij het moment, afschrijven wat geweest of verouderd is en aannemen wat aantrekkelijk of gewenst is. Maar daar staat een prijs op. Die van het verlies van verziendheid: de pan met kikkers. Je kunt ook te rade gaan bij voorgangers en ikonen uit menswetenschap en filosofie.

Uit de inhoud:
Spijtweerstand is een slechte leidsman om iets te doen (of laten)
Bedwing de angst dat je later spijt van iets krijgt. Je kunt vaak wennen aan de pijn van iets wat niet goed uitpakt en bovendien ben je later een ander mens met andere waarderingen.
Het (on)gemak van comfortabel functioneren
Bekijk en weeg niet alles op zijn eigen waarde, maar gebruik enkele belangrijke waarden (tevredenheid, contact, ontplooiing en belangrijke doelen).
Houd niet star vast aan bereikt bezit of verworvenheden
Het is vaak niet te vermijden dat je een, objectief gezien, verlies moet nemen.

Inhoudsopgave Boesten, A.; Aforismen, Noten uit filosofie en menswetenschap, 2019, manuscript

Rampen voorzien vraagt diep inzicht en kennis van het terrein
Crises en catastrofes zijn zeldzamer en anders dan je geneigd bent te denken
Een functionerend geheugen bestaat uit feiten in combinatie met emoties
Perk je niet in enkel uit angst of afkeer van verlies
Spijtweerstand is een slechte leidsman om iets te doen (of laten)
Het gemak van comfortabel functioneren
Houd niet star vast aan bereikt bezit of verworvenheden
Laat je niet gijzelen door een ‘gewoonte’ wanneer er iets nieuws te ontdekken valt
Laat je niet verlammen door streven naar perfectie: het goede is vaak goed genoeg
Een manier om met verlies om te gaan
Je macht als consument, burger, werknemer en zelfstandig ondernemer
Word geen slaaf van pieken en dalen in de herinnering
Successen en tegenslagen worden onthouden
Een goede investering verdient zichzelf terug maar beleving in het heden heeft zijn eigen waarde
Iemand met geheugenbeperking kan nog voluit schoonheid, humor, zorg en aandacht ervaren
Eén gebeurtenis of geval voor alle laten gelden
Denken vereist mentale inspanning
Teveel zorgen maken of hebben is een vijand van denkprestatie
Zelfbeheersing en controle zijn, de oplossing voor gemakzucht en mentale uitputting
Filosofen en reclamemakers zijn er goed in om systeem of samenhang in de chaos van de werkelijkheid aan te brengen
Leven op de automatische piloot is naast comfortabel ook vol van verrassingen
Wees attent op wat de opinieleiders met je voorkeuren en afkeren doen
Het nut en nadeel van gelukkig zijn
Prettige gevoelens zijn zowel oorzaak als gevolg van het gemak om te presteren
Verwerp geen plannen en vermijd geen acties enkel en alleen omdat ze saai of lastig zijn
Een comfortabele, veilige omgeving en steun van anderen heeft een positieve werking op productiviteit
Nut van positieve en van negatieve emoties
Pak zaken proefondervindelijk aan
Het gebruik van kennis is in de ontspanning en hobby binnengedrongen
Afwijkingen van het normale worden opgemerkt
Mensen zijn geneigd oorzaken te zoeken voor zaken
Snel oordelen of conclusies trekken hoeft niet per sé slecht te zijn
Het eerste gezicht van iets of iemand zegt meer dan het zou moeten zeggen
In één oogopslag iemands competentie bepalen
Vaak vervangen we het gevraagde door wat we kunnen beantwoorden zoals we de woorden gebruiken die we tot onze beschikking hebben en daaraan ons verhaal aanpassen
Het bedrog dat een goed gevoel levert bij verantwoord beslissen
De juiste emotie voor een beslissing
Denk niet dat het volk zo helderziend is, dat het niet geleid wordt door primaire reacties in plaats van rede
In het hanteren van kleine kansen zit een waarschuwing:
Het is belangrijk om escalatie in te dammen
De vertekening door concrete en treffende beschrijvingen
Of iets erkenning en toepassing vindt, is een kwestie van gemak in de toepasbaarheid en het toeval
Teveel detaillering leidt tot verstrikking in het eigen web
Een geslaagd leven is meer een gevolg van toeval dan van wijsheid
De vraag hoe tevreden we zijn met ons leven
Wat mogen we hopen en wat moeten we doen?
Je zult nooit kunnen bewijzen dat je je leven goed ‘gerund’ hebt
Op gemiste kansen wijzen maar weinig mensen, maar voor een oordeel over gedrag en daden staan velen klaar
Wat een nuchtere krantenlezer begrijpt
Intuïtie of magisch denken? Wanneer kun je professionals aanspreken van hun gelijk?
Regels voor vertrouwen op intuïtie
Over winnen en verliezen, goed en kwaad, mooi en lelijk
Het goede nieuws van toewijding en zelfsturing