30. Veiligheid van machines, werktuigen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Keuze, bedrijfsvoering en gebruik van arbeidsmiddelen

Vorm van het werk: tekst

Aard van het werk: leidraad ter ondersteuning van personen, belast met veiligheid en gezondheid bij het werk met machines, werktuigen en persoonlijke beschermingsmiddelen,  door middel van controlepunten uit de wetgeving.

Uit de inhoud

– Machine / veiligheidscomponent  is voorzien van een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing en / of voldoet aan de zogenoemde fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen

– Machine is in goede staat van onderhoud.

– Veiligheidscomponent is in goede staat van onderhoud

– Machines worden gebruikt met inachtneming van de gebruiksaanwijzing.

– Veiligheidscomponenten worden gebruikt met inachtneming van de gebruiksaanwijzing

– Machine gaat vergezeld van een deugdelijke  EG-verklaring van overeenstemming

– CE-markering is overeenkomstig de eisen

– Veiligheidscomponent gaat vergezeld van een deugdelijke EG-verklaring van overeenstemming

– Voor machines, zijnde machines waarvoor een keuring of een certificatie is vereist, vermeldt de EG- verklaring dat een EG-type-onderzoekverklaring is afgegeven door een aangemelde instelling

– Voor veiligheidscomponenten waarvoor een keuring of een certificatie is vereist, vermeldt de EG- verklaring dat een EG-type-onderzoekverklaring is afgegeven door een aangemelde instelling.

– Wijzigingen aan machines waarvoor een keuring of certificatie is vereist en waarvoor een bericht van ontvangst van het Technisch Constructiedossier is afgegeven door een aangemelde instelling moeten door de fabrikant gemeld worden bij die aangemelde instelling

– Wijzigingen aan machines waarvoor een keuring of certificatie is vereist en waarvoor een verklaring van juiste toepassing van de normen is afgegeven door een aangemelde instelling moeten door de fabrikant gemeld worden bij die aangemelde instelling.

– Wijzigingen aan veiligheidscomponenten waarvoor een keuring of certificatie is vereist en waarvoor een bericht van ontvangst van het Technisch Constructiedossier is afgegeven door een aangemelde instelling moeten door de fabrikant gemeld worden bij die aangemelde instelling.

– Wijzigingen aan veiligheidscomponenten waarvoor een keuring of certificatie is vereist en waarvoor een verklaring van juiste toepassing van de normen is afgegeven door een aangemelde instelling moeten door de fabrikant gemeld worden bij die aangemelde instelling.

– Melden voornemen wijziging type-onderzochte machine aan aangemelde instelling.

– Melden voornemen wijziging type-onderzochte veiligheidscomponent aan aangemelde instelling.

– Aanbrengen van leesbare en onuitwisbare CE-markering.

– Geen misleidende markeringen aanbrengen.

– Zichtbaarheid en leesbaarheid van de CE-markering mag niet worden verminderd.

– Uitzondering voor tentoonstellen en demonstreren

– Keuringsfrequentie hijs-, mobiele- of torenkraan zoals voorgeschreven

– Aanwezigheid en inhoud kraanboek conform eisen

– Tonen kraanboek en certificaat van goedkeuring aan inspecteur

Aandachtspunten i.v.m. persoonlijke beschermingsmiddelen (Pbm)

– Pbm is in goede staat van onderhoud

– Pbm wordt gebruikt met inachtneming van de gebruiksaanwijzing

– Pbm is voorzien van CE-markering en identificatie-nummer  van de zgn. aangewezen instelling

– De aanduiding en het identificatienummer zijn duidelijk leesbaar en onuitwisbaar aangebracht

– Geen misleidende markeringen aanbrengen

– Zichtbaarheid en leesbaarheid van de CE-markering mag niet worden verminderd

Inhoudsopgave drs ir A.J.M. Boesten, A,; Regels en normen voor machines, overige arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de warenwetgeving en relevante normbladen; 2019, manuscript

  1. Toetsing aan de warenwetgeving
  2. Toetsing van de machine en werkplek aan de arbowetgeving, beleidsregels, NEN-normen en/of andere criteria
  3. Toetsing van het arbozorgsysteem aan de arbowetgeving
  4. Toetsing van de machine, werkplek en het arbozorgsysteem aan erkende regels en het deskundig oordeel

5. Conclusies en acties