31. Honderd mogelijke missers met bijbehorende remedies

Vorm van het werk: tekst

Aard van het werk: databank (papier of digitaal); dwalingen en fouten, ongewenste gevolgen en preventie-adviezen

Uit de inhoud (selectie van 6 dwalingen). Lijst van menselijke uitglijders, fouten en remedies

 

Veronderstelde of gefabriceerde samenhang of vergelijkbaarheid Samenloop en samenhang van gebeurtenissen worden overschat Ga niet te gauw uit van verbanden tussen situaties of gebeurtenissen.
Ongevoeligheid voor de meest waarschijnlijke uitkomst Vertekening van de kans dat iets in werkelijkheid het geval is: kleine kansen worden overschat en grote overschat. Laat de fantasie niet op de loop gaan met verwachtingen en schattingen
Ongevoeligheid voor het effect van moment- of deelopnamen Uitgaan van te weinig gegevens Conclusies trekken op basis van incompleet beeld of verwachting. Wees je bewust van de rest van de werkelijkheid die vast zit aan het deel dat je overziet of verwacht.
Foute kansschatting of idee van oorzakelijkheid Verschijnselen voor toevallig aanzien of oorzaken aan iets toeschrijven terwijl dat niet verantwoord is. Ga na of iets echt op toeval berust. Trek pas conclusies over een oorzaak als je werkelijk voldoende weet.
Drang naar het gemiddelde negeren (‘een ongeval komt nooit alleen’) Op extreme gebeurtenissen volgt vaak een meer waarschijnlijke gebeurtenis. Dat gegeven miskennen leidt tot overtrokken verwachtingen. Ga uit van de meest waarschijnlijke uitkomst tenzij je daar met reden van af kunt wijken.

 

Inhoudsopgave: Boesten, A, Lijst van 101 menselijke uitglijders, fouten en remedies, gepubliceerd in Boesten, A.; Slagen met tegenslagen, De balans tussen je een ongeluk zoeken naar geluk en leven, Op goed geluk, 2010, ISBN 9781616278342, p. 275-307.