45. Arbowet en -praktijk; Werken in een gezonde en veilige omgeving; Praktische leidraad voor arbobeleid en -uitvoering

Vorm van het werk: tekst

Aard van het werk: leidraad voor arbobeleid en –uitvoering in de praktijk

Uit de inhoud

Inzetten van deskundig advies en bijstand op arbogebied is een managementinstrument; het rendement kan groot zijn – maar is dat in meer dan 80% van de bedrijven niet – evenals het afbreukrisico. Wanneer dit instrument wordt ingezet, moet de investering in overeenstemming zijn met de bedrijfsrisico’s. Slechts een minderheid van bedrijven kiezen voor de beste deskundigheid en kwaliteit, de overige keken enkel naar de kosten.

Bij het evalueren van risico’s komt vaak deskundigheid kijken. Het werken met deskundigen is bij uitstek een management-taak die niet ophoudt bij het delegeren of uitbesteden van werkvragen als: met welke verantwoordelijkheid moet je een medewerker of externe adviseur belasten, waarin is zijn of haar bijdrage het meest betrouwbaar, welke zijn de sterke en zwakke kanten van deskundigen en stafmedewerkers, komen in dit hoofdstuk aan de orde.

 

Inhoudsopgave Arbowet en –praktijk; Boesten, A. (red.); Werken in een gezonde en veilige omgeving; Praktische leidraad voor arbobeleid en –uitvoering, 2014. ISBN 9789402110081

 

Inleiding

Inventarisatie en evaluatie van risico’s. Planning en organisatie.

Ontwerpen van maatregelen en stellen van prioriteiten

Arbobeleid en inventarisatie en evaluatie van risico’s

Risico-inventarisatie en -evaluatie en het toezicht en de controle

Inschakelen van juridische bijstand

Evaluatie arbobeleidvoering

Het opdragen van taken aan deskundige werknemers en/of externe deskundigen