47. Tabula rasa, met de kennis van nu

Autobiografie

Vorm van het werk: tekst

Aard van het werk: non fictie, essay

Uit de inhoud:

Tabula rasa; wat houd je tenslotte over? Zou je een boodschap aan de wereld willen richten?

Ik hanteer een algoritme dat zich richt op belangrijke morele en niet-morele deugden en dat neutraal is ten opzichte van sekse, leeftijd en andere intrinsieke en onveranderlijke menselijke eigenschappen. Bovendien hanteer ik een hiërarchie van belang: allereerst integriteit, ten tweede motivatie; ten derde (leer)vermogen, ten vierde inzicht, ten vijfde kennis, ervaring en doorzettingsvermogen. Zonder integriteit is motivatie gevaarlijk. Zonder motivatie is leervermogen machteloos. Zonder lering van ervaringen is begrip beperkt. Zonder begrip is kennis betekenisloos. En zonder kennis is moreel oordelen ten slotte zo goed als blind.

Inhoudsopgave Boesten, A.; Leven betekent werk in uitvoering. Al doende een draaiboek voor het leven schrijven, 2019, manuscript, niet gepubliceerd

Welke inspiratie en rolmodel ging er van de familie en omgeving uit?

Wat was de invloed van de omgeving op de ontwikkeling of onderdrukking van eigenschappen?

Welke eigenschappen kreeg je mee en welke heb je ontwikkeld?

Was er een bewust besluit om leiding te gaan geven?

Waaraan is de ontwikkeling naar zelfstandigheid te danken?

Hoe heeft de eigen persoonlijkheid en de omgeving de verdere ontwikkeling of onderdrukking van eigenschappen beïnvloed?

Veerkracht ontwikkelen

Wat heeft geholpen bij het creëren van nieuwe inzichten en ideeën?

Welke was de invloed van ervaring?

Zijn er (andere) factoren die van nut zijn geweest, andere dan de juist genoemde?

Waar lag de passie in de wereld van het werk (na de studie)?

Was er sprake van een kenmerkende werkstijl en motivatie?

Welke eigenschappen zijn het meest nuttig?

Hoe werd je houding ervaren door anderen?

Een andere loopbaan: hoe had die er uit gezien met de kennis van nu?

Hoe was je houding tegenover negatieve ervaringen met mensen?

Hoe ziet een leider of een rolmodel voor een levensstijl met een lange houdbaarheid er volgens jou uit?

Hoe verhoudt je leven zich tot de kennis en ervaring die je verworven hebt?

Welke les is te trekken om gelukkiger en beter te leven?

Tabula rasa; wat houd je tenslotte over? Zou je een boodschap aan de wereld willen richten?

Terugkijkend: wat had er beter gekund? Wat is niet gelukt? Heb je spijt achteraf?

Meer weten: Leefregels voorgoed leven en goed mens-zijn