49. Bedrijfsongevallen

Vorm van het werk: tekst

Aard van het werk: non fictie

Inhoudsopgave. Boesten, A.; Bedrijfsongevallen, oorzaken, bestrijding en preventie, 1991.

ISBN 90-14-04455-0

  1. Ontstaansfasen van risico’s, risicofactoren en oorzakelijkheid
  2. 2. Risicovaststelling, -typering en –beheersing
  3. Kwaliteit van veiligheidsbeleid en van opleiding in verband met veiligheid
  4. 4. Een aanzet tot een landelijke aanpak van risicoherkenning en -beheersing