8. Het loon van talenten

Vorm van het werk: boek, tekst

Aard van het werk: gedichten, poëtische expressie van actuele politiek-maatschappelijke gebeurtenissen en bevindingen van wetenschappelijk onderzoek

Overweging bij het werk
Dichters en denkers zijn de hoeders van taal. Volgens voormalig Denker des Vaderlands, wijlen René Gude, gebruiken we taal in vier verschillende sferen:
– privé (familie, vrienden, kennismaking)
– privaat (als klant, consument, opdrachtgever of werknemer)
– publiek (in de sociale omgang en publieke uitingen)
– politiek (als burger, volksvertegenwoordiger, bestuurder enz.)

Met de taal in de verschillende sferen is er veel aan de hand. Het private terrein wordt geannexeerd door de economie onder andere. Het privédomein is object van kolonisering door de psychologie en criminologie (roddel, vertier, sensatie en ophef).
De politiek wordt een schouwtoneel van het creëren van tegenstellingen voor kiezerswinst. Die vermengingen, invasies en vervormingen van taal kunnen onderwerp zijn van literair en poëtische uitingen. Van dat laatste is deze dichtbundel een tijdsbeeld.

Uit de inhoud

Canon van het land. Een verre echo van Macchiavelli

Het gaat goed met het land
proclameert de staatsomroeper,
nog niet eerder zijn de mensen zo tolerant geweest,
de economische verwachtingen zijn positiever dan in jaren,
Maar het aantal vrijwilligers neemt af,
het aantal mensen dat anderen afwijst is dalend
maar nog steeds hoog,
de stand van de zorg is hoog, maar de solidariteit
is op het laagste peil in de historie,
het aantal mensen dat thuis verzorgd wil worden neemt toe.

In een wereld waarin je honden
niet eens kunt laten blaffen,
waar de intelligenten niet altijd het slimst zijn,
waarin de machtigen niet altijd domineren
kan moed en toeval verschil maken.

Een betekenisvol leven
ligt in de moed om de risico’s te onderkennen
en de kansen te grijpen
die degene die die moed mist ook ziet
maar niet grijpt.

Masochisme in een totalitair systeem

In bijbelse tijden werd de mens als meester
van de schepping aangewezen als de hoogste levensvorm;
in de Griekse oudheid als burger in een democratie.
Zestien eeuwen later werd de arme mens naast rijken erkend.
Twee eeuwen later kwam de vrijheid-in-gelijkheid
voor alle mensen op het toneel.

Lang heeft het daarna niet geduurd
dat burgers in een democratie instemmen
met een wet tegen het raadplegen van vrije burgers
Dat grenst aan masochisme en vrijwillige slavernij.

Soevereiniteit

Denk niet dat je zonder scherp en intelligent ‘tegenspel’ als mens gezien wordt .
Vergeet dat je iets kunt veranderen zonder verbaal geweld.
Houd je kaarten achter de hand en je opties beschikbaar.
Sla niet spontaan ergens op aan en zeg niets zonder twee keer te denken.
Zorg ervoor dat als je a zegt,
je ook b kunt zeggen
en wees tevreden met het vooruitzicht op een grafschrift met de tekst
‘was ingeschreven bij de Kamer van Koophandel’*.

*Remco Campert

 

Inhoudsopgave. Boesten, A.; De verleiding voorbij; Authentiek leven, 2019; manuscript

Jezelf kan je niet worden afgenomen
Wie betaalt, bepaalt? Word niet ziek, zwak of misselijk!
Klaar met leven?
Geef het volk nationale waarden
Sterven als kunstvorm
Canto ostinato. Wat een dichter kan uitrichten
Fado voor een gidsland
Als alleen het geluk van zoveel mogelijk mensen telt
Duistere tijden
De vrede hersteld en nieuwe wonden geslagen
Modern kolonialisme
Masochisme in een totalitair systeem
Zijn of niet zijn is niet de kwestie, Hamlet
Crematoriumwet
De wrede empathie van hulpverleners
Liever kleine zelfstandige dan grote bruut
Wie bewaakt de wachters
Verworven inzicht van de macht. Een volk, te dom om los te lopen.
Opgesloten als lotsbestemming
De tøffeste gutta (De tofste peer)
Spanning en vertier. De democratische exuberantie
De moloch is onder ons
Wij halen het beste uit u voor ons
Toppunt van nivellering
De laatste getuigen. Het verkeerde vergeten en het malafide geheugen
Taal
De Staat, een utopie
Wat over blijft als er niets meer is. Grafschrift voor Hobbes
Beschouwer-syndroom
In memoriam: ecce homo
Dienaren van de wet die zelf boven de wet staan
Spiegel van overheid en samenleving.
Humanitaire held
Finistère, Landsend. Het laatste licht is nog niet gedoofd
Legale zelfverslaving
Vrijheid met een dubbele tong
Vrijheid van mening
Het staat in de wet
Gelijkschakeling
Een nieuw sociaal manifest
Politiek op zijn lelijkst?
De deplorabele. Onbezonnen optimisme tot staatsreligie uitgegroeid
Woordenboek zorg en behandeling
Hoe de hazen lopen
De democratie voorbij
Regels zijn regels
In de wet staat geschreven
Daar waar het laatste licht schijnt
Identiteit in het land van de trots op het nationale handelsmerk
Land van verloren hoop en valse glorie
Gewoon, normaal doen
De onliberale democratie
Een arena, verdeeld langs lijnen van eigenbelang
Het meest vrije volk ter wereld
De tol van morele vooruitgang
Hoe een ziek land een toevluchtsoord kan zijn
Cultuur zonder beschaving
Als de boven ons gestelden niets voor ons allen doen
De ja-ik-wil-seks-wet
Marionetten van datareuzen. Buitengesloten en tegelijk belaagd
De wederkomst van Jezus C. van Nazareth op aarde
Het zelfbenoemde bolwerk van de universele mensenrechten
Een land met een ‘locked-in’ syndroom