Catalogus

Systematische inhoudsopgave

Non-fictie

– leesboek persoonlijk leven als loopbaan, zie uitgave 1, 2, 3, 4, 5, 13, 16, 17, 18, 20, 21

– leerboek zelfhulp persoonlijk leven en loopbaan, zie uitgave 9, 10, 11, 12, 14, 15, 22, 26

– literatuur werk, veiligheid gezondheid, welzijn, zie uitgave 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 34, 37

– literatuur individuele rechten, sociale samenhang, politiek-maatschappelijk factoren, zie uitgave 1, 4, 5, 11, 15, 24

Fictie, zie uitgave 6, 7, 8, 16, 30

Hybride, zie uitgave 16

 1. Leven en loopbaan is biografie in uitvoering
 2. Goed leven, slagen met tegenslagen
 3. Aforismen. Noten uit filosofie en menswetenschap
 4. Over vrijheid, gelijkheid en broederschap in staat en maatschappij
 5. Naar een uitdagende politieke ethiek
 6. Verwyl in die tyd van gewigloosheid
 7. Verwijlen in het moment van gewichtloosheid
 8. Het loon van talenten
 9. Volg je roeping als vrij kunstenaar, los van het heersende kunstbedrijf
 10. Het geluk van zelf muziek maken
 11. Morele rechtsvinding
 12. Leiderschap in leven en werk
 13. Weten te leven
 14. Geluk en morele deugden: toeval en ‘maakbaarheid’
 15. De maakbare mens
 16. Catharina’s zachte dood
 17. Werken in een gezonde en veilige omgeving
 18. Veilig en gezond werk
 19. Checklist voor veiligheid en gezondheid bij het werk
 20. Ongevallen, risico’s en rampenbestrijding
 21. Welzijn, gezondheid en veiligheid bij het werk
 22. Risico’s en gevarenanalyse
 23. Arbeids- en organisatiekunde
 24. Politiek, bestuur en maatschappij
 25. Arboboek, management
 26. Slagen in beroeps- en privéleven: meer geluk dan wijsheid?
 27. Legislation and enforcement of occupational safety and health
 28. Verzamelde gedichten
 29. Risico-inventarisatie en -evaluatie
 30. Veiligheid van machines, werktuigen en persoonlijke beschermingsmiddelen
 31. Honderd mogelijke missers met bijbehorende remedies
 32. Management van arbeidsomstandigheden en deskundige dienstverlening
 33. Verander je leven
 34. Veiligheid en gezondheid bij het werk
 35. Collier van parels
 36. Veiligheid en gezondheid bij het werk
 37. Levenskwaliteit
 38. Gegijzeld in zorg en medische behandeling
 39. Een leven met zin: Veroveren van geluk en serene berusting
 40. Vrijheid en solidariteit als grondwaarden. Autonomie bij het wegvallen van ieder gezag, bescherming of binding
 41. Een burger en het bestuur. Ervaringen in het licht van de rechtsstaat en grondrechten
 42. Een verdeeld volk in een dolende staat
 43. Veilig en gezond werk; Leiding en management; wet en praktijk
 44. De Arbonavigator; Checklijst van punten uit de wet
 45. Arbowet en -praktijk; Werken in een gezonde en veilige omgeving; Praktische leidraad voor arbobeleid en -uitvoering
 46. Goed leven: Meer geluk dan wijsheid?
 47. Tabula rasa, met kennis van nu
 48. Leiderschap in leven en werk
 49. Bedrijfsongevallen