De collectie

De collectie is verdeeld in:

  • privéleven
  • loopbaan
  • burgerschap en sociaal leven
  • vrije tijd

met voor ieder van de domeinen van het leven een onderverdeling in

  • poëzie en roman
  • muziek en spraak
  • beeldend werk
  • documentair en wetenschappelijk werk