De filosofie achter de kennis

Er bestaat een overvloed aan betrouwbare inzichten. Sommige inzichten en oplossingen leveren direct wat op, andere hebben langer tijd nodig en weer andere werken helemaal niet of, erger nog, veroorzaken ongewenste gevolgen. Om nuttig effect te hebben, zijn toepassingen nodig en moet de informatie herhaald worden om het geleerde te laten beklijven.

Door intelligent waarnemen en vereenvoudigen, door planmatiger en meer nauwgezet te werk te gaan, kunnen de kansen op verbetering sterk stijgen. Door rekening te houden met beperkingen en mogelijkheden, kan de grens van wat bereikbaar is verlegd worden. Daarbij kan niet alleen het resultaat, maar ook de weg ernaartoe als goed lopend creatief proces voldoening geven.