Doel

Het denkende leven in de zin van overwegen en kennis verwerven is het meest in overeenstemming met de aard van de mens als redelijk wezen. Daarbij is het denken het meest toegankelijk zonder middelen, organisatie of anderen.

Tenslotte levert het verwerven van kennis en inzicht een staat van gelukzaligheid (‘flow’ genoemd) op als bijvangst of nevenproduct.

Wij stellen niet dat filosofie een manier van leven is die menselijke waarden het best in praktijk brengt. Ook vinden wij niet dat kennis bezitten gelukkiger maakt. Wij staan daarmee in een klassieke westerse traditie sinds Sextus Empiricus en Aristoteles.

Een andere doelstelling van humanvalues.eu is gelegen in handelingsbekwaam burgerschap. Politieke rechten en democratische besluitvorming zijn afhankelijk van mensen die in staat zijn om politieke afweging en besluitvorming te begrijpen, hun kiesrecht uit te oefenen en ertoe bij te dragen dat zij als volwaardig mens gerespecteerd worden. Dat houdt in dat de staat de middelen behoort te scheppen en te beschermen die nodig zijn om menselijke waarden te beschermen. Een politiek systeem kan niet beweren (bijvoorbeeld in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie) dat zij een recht respecteert als zij tegelijkertijd niet de stappen neemt die nodig zijn voor burgers om dit recht te kunnen uitoefenen. Autonomie en zelfstandige burgers zijn nog geen garantie dat mensenrechten ook daadwerkelijk erkend worden. Het uitroepen van een participatiemaatschappij door de overheid is onvoldoende garantie voor handelingsbekwaam burgerschap als burgers daar niet bewezen de tijd, middelen, energie en kundigheid voor bezitten.

Ons doel is verzamelen en ontwikkelen van knowhow en best practice, en deze exploiteren, gericht op hoe organisaties en mensen deze kennis het beste kunnen gebruiken voor de erkenning en bevordering van menselijke waarden.