Het kenniscentrum in cijfers

 • 20 jaar op hoog niveau leiding aan overheidsdiensten
 • 10 jaar beleidsontwikkeling en wetgevingsondersteuning
 • 4 jaar docent verbonden aan post-HBO opleiding
 • 4 jaar stagebegeleider
 • 3 jaar examinator
 • 6 studiereizen in de Amerika en EU-landen
 • 8 maal docent in Midden-Europa en Zuidoost Azië
 • adviseur voor Noorse regering
 • 3 jaar coördinator en seniorexpert bij expertmissies voor de EU in toetredende Europese lidstaten
 • 6 jaar bestuurslid namens de overheid bij gesubsidieerde instellingen, m.n. TNO
 • 40 jaar ervaring als free lance-auteur en redacteur van een handboek en uitgave van de voorloper van vaktijdschrift Arbo
 • 10 jaar ervaring als deskundige bij bedrijven en overheidsinstellingen
 • 10 mensjaar opleidingen volgen en onderzoek doen
 • 2.400 uur schrijven en redigeren
 • 21 vakpublicaties
 • 3000 pagina´s aan tekst (manuscript of uitgegeven)