Kernkwaliteiten (waarin blinken we uit?)

We zijn getraind in en gericht op verbindingen leggen tussen theorie en praktijk en omgekeerd op praktijkproblemen tot vraagstelling voor kennisontwikkeling vertalen. Ons vermogen ligt in het onderkennen van kennis en oplossingen met een groot verbeterpotentieel.