Kernwaarden (waar staan we voor?), toelichting

Verbeterfactoren kunnen gelegen zijn in menselijke relaties, tijdbesteding, aandacht schenken en intelligente afweer opbouwen. We willen positieve factoren tonen en buffers tegen negatieve invloeden laten zien. Daarbij gaat het ons om kennis van hoge kwaliteit. We doen niet aan slimme verkoop en publiciteit om omzet te verwerven of te verhogen. We drijven evenmin op (reclame)bijdragen. Het gaat ons primair om inhoud en niet om bijzaken.