Middelen van het kenniscentrum

Het kenniscentrum beschikt naast kennis en ervaring over teksten waarin kennis, inzichten en aanbevelingen zijn verwerkt.

De middelen bestaan uit ontwikkeling, beheer en verspreiding van kennis die individuen en organisaties beter in staat stelt om geluk en morele wijsheid in hun leven of activiteiten vorm te geven.