Motivatie achter het doel

De kennis die mensen en organisaties sinds enkele decennia ten dienste staat, is in de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen, maar er is nog geen sprake van algemene toepassing en praktijken. Halve waarheden en slagzinnen domineren het terrein van het menselijk welzijn.

Organisaties kunnen – wereldwijd – veel beter worden ‘gemanaged’. Goed gerunde organisaties bezitten hoge gestelde doelen, kennen ingebouwde motivatoren voor goede prestaties en verzamelen en analyseren hun resultaten continu om verbeteringsmogelijkheden te identificeren. Hoe groter de mogelijke verbeteracties, des te groter de kans op verbetering. Hoe beter de mislukkingen zichtbaar gemaakt worden, hoe meer valkuilen vermeden worden.