Verantwoording en betrouwbaarheid van de kennis

De vraag naar de status van de kennisbank kan als volgt worden beantwoord. De kennis is een multidisciplinaire kunde, vergelijkbaar met ontwerpkunde.

Zij is toetsbaar aan regels en verantwoording: de inhoud is transparant en vatbaar voor kritiek. De volgende criteria met betrekking tot gebruik van kennis worden gehanteerd:

  • de standpunten zijn onderbouwd door argumenten en onderzoek (een manco van veel boeken op aanverwante gebieden);
  • de aanbevolen wegen naar verbetering zijn praktisch uitvoerbaar en de doelen zijn haalbaar en leggen zo min mogelijk beslag op primaire waarden, zoals vrijheid;
  • de inhoud is voldoende breed en diepgaand.