Waar gaat het over?

Thema’s die aan de orde komen zijn welbevinden, mensenrechten, verantwoordelijkheden, vrijheden, respect, zelfbeschikking, plichten, toegankelijkheid, invloed, inzichten, houdingen, vaardigheid, wetgeving, maatschappelijk moraal en organisatorische voorzieningen.

Doelgroep en behoeften waaraan de kennis beantwoordt

De kennis is bedoeld voor en tot stand gekomen met managers, coaches, docenten, adviseurs of werknemers.

De kennis wordt beoogd tegemoet te komen aan behoeften als:

  • waarden en wensen niet helder voor ogen hebben of vragen hebben over de ‘eigenheid’ of juistheid ervan, door een stimulans te bieden tot zelfreflectie en tot het onder woorden brengen van essentiële waarden en kwaliteiten;
  • doelen niet of ineffectief realiseren: door een ‘stok achter de deur’ te geven om doelgericht te handelen, terug te kijken en vast te stellen of ze bereikt hebben wat ze zich hebben voorgenomen en daarvan te leren in de toekomst;
  • instinctieve afkeer van rationele benaderingen willen overwinnen en open staan voor groei en inzicht, door wegen te wijzen om betere keuzes en beslissingen te maken in kwesties die ingewikkeld, uniek of met grote onzekerheid omgeven zijn;
  • gebruik willen maken van betrouwbare kennis, door wetenschappelijke kennis en ‘evidence based’ oplossingen beschikbaar te maken die de regels en intuïtie van gewone mensen aanvullen en versterken met praktische expertise;
  • materiaal willen tonen dat tot spontane reactie en identificatie uitnodigt.