Wat biedt het kenniscentrum?

Met de moderne middelen is er een groot arsenaal beschikbaar aan mogelijkheden om kennis te gebruiken en exploiteren.

De rol van het kenniscentrum behelst ondersteuning te bieden bij het operationeel maken van kennis en bij het gebruik van methoden en middelen. De rol hierbij bestaat uit ontsluiten van basiskennis en leveren van materiaal.

Een drietal vragen is daarbij leidend:

  • Hoe kunnen organisaties, bestuurders en managers leiderschap en beleid ontwikkelen voor veilig en gezond werk?
  • Hoe kunnen mensen zich optimaal ontwikkelen en tot hun recht komen in werk, gelet op de bestaande kennis en praktijk?
  • Hoe kunnen politici en overheden de kennis in hun doelen, maatregelen en taakuitvoering incorporeren?

De kennis pretendeert geen revolutie teweeg te brengen, maar een evolutie in gewoonten en gedrag via een reeks kleine veranderingen. Het resultaat is gericht op menswaardiger leven en arbeid die redelijkerwijs beschermd is tegen vermijdbaar ongeluk.

Het gebruik van de kennis in diverse vormen op verschillende terreinen en voor verschillende doelgroepen

De kennis is vormgegeven met als doel om multifunctioneel gebruik van de kennis te maken, gedrukt of digitaal, mono- of multimediaal. Voorbeeld: samenstellen en publiceren van materiaal uit de kennisbank op maat gemaakt voor publicatie, opleiding en presentatie.

Het gebruik kan bestaan uit het (laten) produceren, redigeren en het begeleiden bij distributie, materiƫle productie. Het eindresultaat kan bijvoorbeeld bestaan uit documentaires. Ook kan gedacht worden aan oefeningen, leeslijsten, tekstblokken, keynotes, videomateriaal, vragen- en checklijsten.